kompleksowa obsługa celna
profesjonalizm
formalnosci

Oferta

Kompleksowa Obsługa Celna

Nasza oferta obejmuje organizację odpraw celnych we wszystkich procedurach celnych, reprezentowanie importerów i eksporterów przed urzędem celnym, a także sporządzanie dokumentów celnych, handlowych i przewozowych, deklaracji Intrastat oraz doradztwo w zagadnieniach związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

W zakresie obrotu poza UE oferujemy:
 • kompleksową obsługę celną firm w eksporcie, imporcie i procedurach gospodarczych
 • reprezentowanie firm i osób fizycznych przed organami celnymi
 • wystawianie dokumentów celnych (SAD) we wszystkich procedurach (w tym mienie przesiedlenia, samochody osobowe)
 • wystawianie dokumentów przewozowych (CMR, Karnet TIR, Listy przewozowe)
 • wystawianie i legalizacja Świadectw Pochodzenia, EUR.1, Świadectw Form A, ATR
 • uiszczanie należności celnych i innych opłat
 • składanie Deklaracji Skróconych
 • zabezpieczenia w tranzycie
 • odprawy celne wywozowe w systemie ECS
 • odprawy tranzytowe w systemie NCTS
 • odprawy celne w procedurze uproszczonej
 • składanie wniosków w procedurach gospodarczych
 • opracowywanie wniosków, odwołań dotyczących spraw celnych
 • doradztwo celne
W zakresie obrotu wewnątrz UE oferujemy:
 • obsługa kompleksowa deklaracji INTRASTAT
 • reprezentowanie firm przed organami celnymi
 • przekazywanie deklaracji INTRASTAT do izby celnej
 • archiwizacja danych przekazywanych do izby celnej
 • składanie wyjaśnień, wniosków, korekt do izby celnej
 • sporządzanie deklaracji i wniosków akcyzowych na samochody osobowe
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego